Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OLIGOCLA

(A. oligoclase), khoáng vật tạo đá nhóm fenpat canxi - natri thuộc phụ lớp silicat khung. Xt. Plagiocla.