Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PECMATIT

đá macma hạt lớn, thường bao gồm những khoáng vật mà trong thành phần có F, Br, Cl, H2O và những thành phần dễ bốc hơi, thường có các nguyên tố hiếm và nguyên tố phân tán. P thường nằm dưới dạng mạch, thấu kính và dạng ổ. Phân biệt các loại: P có nguồn gốc liên quan với đá axit (đá granit, granođiorit), đá kiềm (xienit, xienit nephelin), đá bazơ (gabro) và một số đá macma khác. P được sử dụng làm nguyên liệu sứ gốm và nguyên liệu thuỷ tinh. Đôi khi P còn gồm những khoáng vật áp điện, mica, đá quý; những mỏ quặng kim loại hiếm và đất hiếm liên quan chặt chẽ với P granit.