Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ TRÌNH NỘI SINH

các quá trình địa chất liên quan với năng lượng phát sinh từ lòng Trái Đất. Những quá trình kiến tạo, macma, biến chất, hoạt tính địa chấn đều liên quan với QTNS.