Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ TRÌNH NGOẠI SINH

những quá trình địa chất, xảy ra trên bề mặt Trái Đất và những  phần trên cùng của vỏ Trái Đất làm thay đổi vỏ Trái Đất, bao gồm: phong hoá, xói mòn, vận chuyển các vật liệu và lắng đọng các vật liệu đó. Tác nhân gây ra các QTNS là nước, oxicacbon đioxit của không khí, các sinh vật và trọng lực. Năng lượng cần thiết cho các QTNS là năng lượng của Mặt Trời (bên ngoài Trái Đất, nên gọi là ngoại sinh).