Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PARAGƠNAI

(A. paragneiss; cg. phó gơnai), đá gơnai có nguồn gốc là đá trầm tích bị biến chất cao (xt. Octogơnai).