Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PALÊÔXEN

(A. Paleocene; từ tiếng Hi Lạp: palaios - cổ; kainos - mới) 1. Thống dưới cùng của hệ Palêôgen. Hiện chưa có sự thống nhất về sự phân chia tỉ mỉ của thống.

2. Thế tương ứng với thời gian hình thành thống P, bắt đầu cách đây khoảng 65 triệu năm và kéo dài trong 12 triệu năm.