Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẪU THƯƠNG MẠI

(cg. mẫu hàng hoá), mẫu quặng hay tinh quặng, bao gồm các loại quặng nguyên khai đã được phân loại, các loại tinh quặng với hàm lượng các tổ phần có ích (kim loại) được làm giàu với mức độ khác nhau. MTM đã được xác định giá và có kèm theo các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật xác định.