Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẪU THẠCH HỌC

mảnh đá lấy từ một khối đá về để nghiên cứu ở phòng thí nghiệm: phân tích hoá học, mài mỏng soi dưới kính hiển vi phân cực. Mẫu phải tươi, không bị phong hoá, đại diện cho khối nghiên cứu. Những mẫu đẹp được làm mẫu bảo tàng.