Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẪU MÀI LÁNG

(cg. mẫu láng), mẫu quặng có kích thước nhỏ từ 4 x 3 x 2 (cm) trở lên, được đánh bóng mặt để nghiên cứu dưới kính hiển vi phản quang (kính hiển vi quặng). Khoáng vật quặng thường không trong suốt (không thấu quang). Mẫu để nghiên cứu, xác định thành phần khoáng vật quặng, cấu tạo và kiến trúc, thứ tự sinh thành các khoáng vật tạo quặng, xác định các loại cấu tạo, kiến trúc để thuận lợi cho công việc tuyển khoáng.