Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẪU KIM LƯỢNG

mẫu lấy trong quá trình tìm kiếm các mỏ quặng bằng phương pháp địa hoá, nhằm phát hiện các dị thường địa hoá (các nguyên tố tạo quặng), vành phân tán địa hoá nguyên sinh và thứ sinh. Mẫu lấy với trọng lượng nhỏ (100 - 200 g), lấy trong lớp thổ nhưỡng có các thành tạo tàn tích, sườn tích ở độ sâu 20 cm - 1 m. Nếu lấy từ đá gốc thì lấy theo lộ trình địa chất. Mẫu dùng để phân tích quang phổ bán định lượng.