Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT TRỤC NẾP UỐN

mặt giả thiết đi qua các điểm bản lề của nếp uốn, phân chia nếp uốn ra hai phần. Có thể là mặt phẳng hoặc mặt cong. Giao tuyến giữa MTNU và mặt phẳng nằm ngang chính là trục nếp uốn (x. Nếp uốn).