Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT TẦNG trong khai thác mỏ

là mặt phẳng nằm ngang hoặc hơi nghiêng, giới hạn các tầng theo chiều cao. Mặt chân tầng của tầng trên là mặt nóc tầng của tầng dưới. MT của tầng công tác, trên đó có các thiết bị, máy móc làm việc, gọi là mặt tầng công tác. MT công tác phải đủ rộng để các thiết bị, máy móc làm việc được an toàn và có năng suất. MT của các tầng phi công tác dùng để nâng cao sự ổn định của bờ mỏ và ngăn đất đá của các tầng trên rơi xuống các tầng công tác ở dưới hoặc xuống moong (đai vệ sinh - phòng hộ) và dùng để bố trí các đường vận chuyển nối các MT công tác với hào chính (đai vận chuyển).