Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT BẤT CHỈNH HỢP

mặt tiếp xúc của hai lớp đá (hoặc hai phân vị địa tầng) không liên tục trong quá trình thành tạo (x. Bất chỉnh hợp). MBCH thường là nơi xung yếu dễ bị phá vỡ trong cấu trúc, có thể chứa một số khoáng sản rắn hoặc dầu khí.