Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY LẮNG

thiết bị tuyển khoáng dùng để phân chia các hạt khoáng theo khối lượng riêng dưới tác dụng của các dòng nước (máy lắng thuỷ lực) hoặc không khí (máy lắng khí nén) hoạt động theo dạng mạch động. Trong quá trình lắng, khoáng sản nằm trên lưới sàng được làm tơi và lèn chặt theo chu kì và phân lớp theo khối lượng riêng. Theo cỡ hạt của vật liệu đưa tuyển, ML được phân thành: ML tuyển vật liệu thô, ML tuyển vật liệu mịn, ML tuyển vật liệu không phân cỡ, ML tuyển vật liệu trung gian, vv. Theo số lượng sản phẩm thu được, ML được phân ra: ML 1 buồng, ML 2 buồng, ML 3 buồng. ML thuỷ lực còn được phân theo cấu tạo thành ML có lưới sàng không di động (ML màng, ML pit tông) và ML có sàng di động lên xuống.