Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY ĐÁNH RẠCH

máy mỏ dùng để khoét một rạch vào vỉa khoáng sản (thường là vỉa than) ở mỏ hầm lò, tạo thêm mặt hở làm cho việc phá vỡ phần còn lại của vỉa được dễ dàng hơn bằng phương tiện cơ khí hay nổ mìn. Bộ phận làm việc của máy là tay đánh rạch gồm có khung dẫn và xích cắt khoáng sản chuyển động theo rãnh bao quanh khung. Xích có những vấu để lắp các dao cắt khoáng sản. Nhờ có dây cáp và bộ phận dẫn động từ động cơ mà MĐR có thể dịch chuyển theo gương lò chợ để có thể khoét một rạch theo hết gương lò đó. Có thể dùng MĐR cho vỉa có độ dốc bất kì. Ngoài MĐR dùng ở lò chợ còn có MĐR ở lò cái và MĐR ở lò buồng (khai thác).