Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẠNG LƯỚI QUAN SÁT ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

hệ thống các trạm địa chất thuỷ văn nhằm quan sát những thay đổi chất lượng và số lượng nước dưới đất theo một kế hoạch nghiên cứu đã định. Ở Việt Nam, đã lập mạng lưới quốc gia quan trắc địa chất thuỷ văn ở đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên.