Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁNG RỬA

thiết bị dùng để tuyển trọng lực khoáng sản trong môi trường nước, hoạt động dựa trên sự chênh lệch về tốc độ rơi của các hạt khoáng có hình dáng, kích thước và khối lượng riêng khác nhau trong dòng nước chuyển động.