Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH VỤN

vật liệu vụn do dòng chảy hoặc gió mang đến tích đọng lại ở các bồn trũng.