Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH TAM GIÁC CHÂU

những trầm tích gồm các vật liệu sông lắng đọng trong hồ và biển, tại các cửa sông, tạo nên tam giác châu. TTTGC gồm các loại bùn sét, cát nằm xen những phân lớp đá vôi. Khoáng sản liên quan với TTTGC thường là các vỉa than, quặng đồng và quặng sắt.