Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GƯƠNG TẦNG

bề mặt của tầng mỏ lộ thiên dịch chuyển theo tiến trình khai đào khoáng sản hay nham thạch. GT giới hạn bởi đường mép nóc tầng và đường chân tầng. Nóc tầng của tầng dưới chính là mặt tầng (mặt chân tầng của tầng trên). Góc dốc a của GT thường nhỏ hơn 90o, thay đổi tuỳ theo độ bền vững của khoáng sản hay nham thạch tại GT (xem hình vẽ ở mục từ: Chiều cao tầng khai thác).