Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH LỤC NGUYÊN

vật liệu vụn có độ hạt khác nhau, bao gồm các mảnh đá và khoáng vật do các dòng chảy đưa từ lục địa đến các bồn trũng như hồ, biển và đại dương để tích đọng lại trên mặt đáy các bồn đó.