Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH HỌC

môn học về đá trầm tích và các trầm tích hiện đại, đề cập đến thành phần vật chất, cấu trúc, quy luật và điều kiện thành tạo, sự biến đổi của chúng. Những phương pháp nghiên cứu chính của TTH: phân tích tướng và thành hệ, cổ địa lí, phương pháp đối sánh trầm tích, thạch học so sánh, vv. Từ kết quả nghiên cứu, sẽ lập được các bản đồ tướng trầm tích và bản đồ tướng - cổ địa lí, các atlat, giúp cho việc phân định một cách khái quát sự phân bố của đá trầm tích và từ đó có thể dự đoán sự phân bố của một loạt các mỏ khoáng sản liên quan. Từ đầu thế kỉ 20, TTH đã trở thành một ngành khoa học độc lập nhờ những công trình nghiên cứu của các nhà địa chất người Đức Vanthơ (J. Walther), người Nga Xamôilôp (J. V. Samojlov), Paplôp (A. P. Pavlov)..., nhà bác học Hoa Kì Toenhôfen (U. H. Twenhofel).