Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GRANOPHIA

   (A. granophyre), một loại đá màu phớt trắng, vi tinh hoặc ẩn tinh, thường có kiến trúc vi pecmatit hoặc hạt cầu và đi đôi với granit hoặc đá bazơ (vd. ở Lũng Luông, trên đường Tĩnh Túc - Bảo Lạc).