Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH BIỂN THẲM

vật liệu vụn hạt mịn lắng đọng trên bề mặt đáy các vùng biển thẳm có độ sâu hàng nghìn mét trở lên. TTBT chủ yếu gồm các loại bùn do Trùng tia (Radiolaria) có vỏ silic, tro núi lửa và bụi từ vũ trụ rơi xuống các vùng đại dương rộng lớn.