Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH BIỂN

vật liệu vụn do các dòng chảy đưa từ đất liền ra biển và lắng đọng trên bề mặt đáy biển lẫn với vật liệu tại chỗ, như vụn vỏ sinh vật, các hợp chất khoáng kết tủa trong nước biển hoặc các sản phẩm do phun trào dưới đáy biển sinh ra.