Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GOÒNG

phương tiện chuyên chở có dung lượng không lớn (0,5 - 6 m3) dùng để chuyên chở hàng trên đường ray khổ hẹp. Sử dụng G trong trường hợp khối lượng hàng vận chuyển không lớn lắm và cự li vận chuyển ngắn (0,5 - 2 km) tại các mỏ hầm lò và mỏ lộ thiên, tại các xí nghiệp, các công trường xây dựng. Ngoài loại G thông thường còn có G chuyên dùng (G chở gỗ, có xitec chở nước, nhiên liệu, vv.) hoặc G chở người; thường dùng ở mỏ.