Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC NGHIÊNG TỪ

(cg. góc từ khuynh hoặc từ khuynh), góc giữa vectơ cường độ từ trường với mặt phẳng nằm ngang tại một điểm quan sát trên mặt đất, kí hiệu bằng chữ I. Ở xích đạo GNT bằng 0o, ở hai địa cực GNT bằng 90o.