Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC MÁI DỐC TỰ NHIÊN

góc tối đa ứng với trường hợp một mái dốc cấu tạo bằng cát còn giữ được cân bằng, hoặc góc mà cát đổ tự do tạo nên được. GMDTN được xác định riêng cho cát khô gió (khô trong không khí) và ngâm dưới nước; gần bằng góc ma sát trong; phụ thuộc vào cỡ hạt, mức độ đồng nhất, hình dạng và đặc điểm bề mặt hạt, điều kiện làm việc của mái dốc (tĩnh hay động, có hay không có quá trình thấm). Cát khô gió có GMDTN khoảng 30 - 40o; so với cát khô gió thì cát ngâm nước có GMDTN nhỏ hơn 2 - 5o.