Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỎ THẤM ĐỌNG

(tk. mỏ thẩm thấu), nhóm mỏ thành tạo có liên quan với quá trình phong hoá và hoạt động của nước ngầm. Nước trên mặt thấm xuống, hoà tan các kim loại và hợp chất của chúng có trong đất đá xuống đới hoạt động của nước ngầm, được nước ngầm mang tới nơi có điều kiện thuận lợi thì lắng đọng lại. MTĐ có ý nghĩa công nghiệp như các mỏ sắt, mangan, đồng, urani, vanađi, photphat. Ở Việt Nam có mỏ quặng urani Bình Đường (Cao Bằng).