Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỎ NHIỆT DỊCH

(tk. mỏ thuỷ nhiệt), các mỏ khoáng trực tiếp kết đọng từ dung dịch quặng nhiệt dịch - dung dịch khí - nước nóng chứa các tổ phần kim loại, tách ra từ lò macma trong quá trình kết tinh và nguội lạnh của các khối macma xâm nhập. Chúng lưu chuyển từ dưới lên trong vỏ Trái Đất, khi gặp nhiệt độ, áp suất thay đổi và môi trường thuận lợi, khoáng vật quặng lắng đọng. Ngoài ra, khoáng vật quặng cũng có thể sinh thành do sự tương tác của dung dịch nhiệt dịch với đá vây quanh hoặc với các dung dịch có thành phần khác ở dưới sâu đưa lên hoặc từ trên thấm xuống. MND là một loại mỏ rất quan trọng trong loại mỏ nội sinh. Nguồn quan trọng của quặng kim loại màu, kim loại hiếm, kim loại quý, vv.