Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MIỀN SINH KHOÁNG

diện tích mang quặng có quy mô tương đương như đới sinh khoáng nhưng không có dạng kéo dài. Diện tích từ hàng nghìn tới hàng chục nghìn kilômét vuông. MSK là một bộ phận của tỉnh sinh khoáng.