Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯU VỰC NƯỚC NGẦM

vùng địa hình trũng, trong phạm vi đó dòng nước ngầm chảy về một miền thoát; nơi địa hình chia cắt, ranh giới lưu vực là đường chia nước ngầm. Trong đại đa số trường hợp, LVNN trùng khớp với lưu vực sông tương ứng.