Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÀNG CAO

mỏ barit ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Được phát hiện và khai thác phần trên mặt từ trước Chiến tranh thế giới II. Năm 1960, bắt đầu thăm dò dưới sâu ở phần còn lại của mỏ. Mỏ barit LC có nguồn gốc viễn nhiệt. Quặng nằm trong trầm tích màu đỏ, chủ yếu là bột kết có tuổi Triat muộn, Jura sớm, dưới dạng mạch dài 60 - 190 m. Hàm lượng của barit khá cao: BaSO4 = 68 - 88%. Mỏ được xếp vào loại mỏ nhỏ. Barit LC có thể dùng trong công nghiệp hoá chất và dầu khí. Khai thác bằng lò ngang. Quặng được tuyển nổi để nâng cao hàm lượng BaSO4.