Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LACROA A.

Alfred Lacroix; 1863 - 1948), nhà khoáng vật học người Pháp. Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học (1904). Nghiên cứu các phun trào núi lửa Pơlê (Pelée; 1902) ở Mactinich (Martinique) và núi lủa Vêduviô (Vésuvio; 1906) ở Italia. Tác phẩm lớn: "Khoáng vật học nước Pháp và các thuộc địa", gồm 5 tập (1893 - 1913). Ông đã nghiên cứu thành phần hoá học các đá macma Đông Dương (1933).