Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỚP PHỦ BAZAN

các lớp đá phun trào bazan dày hàng mấy trăm mét phủ trên bề mặt bào mòn của các địa tầng cổ hơn, như ở cao nguyên Đêcan (Deccan; Ấn Độ) hay ở Tây Nguyên (Việt Nam).