Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỘ VỈA

vết lộ vỉa khoáng sản, thân khoáng. Phần trên của vỉa hoặc thân khoáng lộ lên mặt đất đôi khi bị phủ một phần hoặc hoàn toàn bởi một lớp đất mỏng, dùng công trình vét sạch hoặc khai đào nhẹ có thể phát hiện được thân khoáng.