Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỖ KHOAN PHUN

lỗ khoan có hiện tượng phun phát sinh ra do tác dụng của áp lực vỉa hoặc khí dãn nở thoát ra từ các vỉa dầu (khí hút dầu lên theo lỗ khoan).