Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ NGÁCH

lò mở vào vỉa khoáng sản từ dưới lên, dùng làm nơi khấu khoáng sản ở lò chợ. Áp dụng cho hệ thống khai thác vỉa dày dốc thoải. Khai thác vỉa bằng LN thường tổn thất nhiều khoáng sản (có thể tới 50%).