Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ CÚP

(Ph. coupe), công trình khai đào nằm ngang không mở thông trực tiếp lên mặt đất, đào cắt ngang thân khoáng dày, dùng để xác định bề dày của nó, dùng để đi lại, vận chuyển và thông gió.