Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa

công trình khai đào ngầm nằm ngang hoặc nghiêng, thông với mặt đất hoặc với các giếng mỏ, hoặc hai lò nối thông với nhau. Trong thăm dò và khai thác mỏ có lò dọc vỉa, lò xuyên vỉa, lò ngách, lò thượng và lò hạ, vv.