Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
INĐOSINIAS

(A. Indosinias), phức hệ các trầm tích lục địa, cận lục địa, vụng cũng như hồ và sông, có xen ít trầm tích biển ven bờ, trầm tích chứa than, các dòng dung nhamtup núi lửa phân bố trên bán đảo Đông Dương, do Frômagiê J. (J. Fromaget) xác lập năm 1934. Chúng hình thành từ cuối kỉ Cacbon (sau Moscovi) đến hết kỉ Krêta. Hiện nay, thuật ngữ I không còn được dùng trong địa tầng họcViệt Nam. Các trầm tích thuộc phức hệ này đã được xếp vào nhiều phân vị địa tầng khác nhau.