Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FUYDANH

(Ph. fusain - than dạng sợi), hợp phần của than đá, dạng sợi, màu đen, vết vạch nâu, di tích gỗ trong F thường còn giữ cấu trúc tế bào. Không thiêu kết, với hàm lượng đáng kể trong than, F làm giảm rõ rệt khả năng luyện cốc của than.