Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRÔMAGIÊ J.

(Jacques Fromaget; ? - 1956), nhà địa chất học Pháp, nghiên cứu địa chất Đông Dương từ 1923, giám đốc Sở Địa chất Đông Dương 1929 - 45. Có 60 bài báo và khảo lục về kiến tạo, cổ địa lí, địa tầng học, tiền sử; trong đó quan trọng nhất là hai công trình tổng hợp: Bản đồ địa chất Đông Dương tỉ lệ 1: 2.000.000, xuất bản lần thứ nhất năm 1937, lần thứ hai năm 1952 cùng với Xôranh (Saurin); tác phẩm "Đông Dương thuộc Pháp, cấu trúc địa chất, đất đá, các mỏ và mối liên quan với kiến tạo" (1941).