Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
EMƠRÔT

(Ph. émeraude; tk. ngọc lục bảo) x. Ngọc lục bảo.