Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘI NGHỊ ĐỊA CHẤT QUỐC TẾ

(cg. Đại hội địa chất quốc tế), hội nghị được tổ chức lần đầu tiên ở Pari (Pháp) năm 1878, do nhà địa chất Hoa Kì Hôn J. (J. Hall) đề xướng từ 1875. Từ đó, được tổ chức 4 năm một lần, do các nước có điều kiện đăng cai. Mục đích của Hội nghị: xúc tiến việc nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực các khoa học địa chất, tạo điều kiện cho các nhà khoa học địa chất trình bày những thành tựu mới và trao đổi thông tin trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất ở các nước. Ngoài việc thảo luận ở hội trường, nước chủ nhà còn tổ chức cho các đại biểu đi thực địa để trao đổi về các vấn đề địa chất cụ thể của khu vực; ngoài ra, còn tổ chức triển lãm về các phương tiện kĩ thuật mới trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất. Quy mô của HNĐCQT ngày càng tăng: nếu lần thứ nhất chỉ có 23 nước tham gia với 310 đại biểu, thì kì họp tại Pari năm 1980 kỉ niệm 100 năm kể từ HNĐCQT đầu tiên, đã có 116 nước với 4.541 đại biểu tham gia. Các nhà địa chất Việt Nam lần đầu tham dự HNĐCQT lần thứ 23 tại Praha năm 1968. Từ 1961, HNĐCQT được Hiệp hội Địa chất quốc tế (IUGS) bảo trợ.