Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỐ SÂU ĐẠI DƯƠNG

(tk. máng sâu đại dương) x. Máng sâu đại dương.