Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIẾN TẠO

toàn bộ những biến dạng làm thay đổi cấu trúc của các lớp đất đá, các thành tạo địa chất sau khi chúng được hình thành như uốn nếp, đứt gãy, phân phiến, vv.