Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIẾN AN

tỉnh cũ đã nhập vào thành phố Hải Phòng (x. Hải Phòng).