Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC TÁT

mỏ mangan ở huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Quặng mangan nằm trong đá vôi tuổi Đêvôn có cấu tạo dạng dải, dày 0,2 - 1 m, các vỉa quặng dài 50 - 200 m, nguồn gốc trầm tích. Quặng có chất lượng biến đổi mạnh. Hàm lượng mangan biến đổi từ 17 - 35%, tuỳ thuộc vào thành phần đá chứa quặng. Trữ lượng khoảng 500 nghìn tấn. Mangan ở mỏ TT được sử dụng chế tạo hợp kim. Khai thác bằng phương pháp lộ thiên.