Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ LẮNG ĐỌNG TRẦM TÍCH

khối lượng vật liệu trầm tích lắng đọng trong môi trường nước, trong một khoảng thời gian nhất định, được biểu thị bằng độ dày của tầng trầm tích trên một đơn vị thời gian.